PROJEKT INPRONKO

  • inpronko

    Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych (INPRONKO) – podnosi innowacyjność w zakresie metod leczenia nowotworów poprzez rozwój badań naukowych i stworzenie infrastruktury badawczej, która umożliwi prowadzenie badań w zakresie podstawowym, przedklinicznym i klinicznym....
  • protonoterapia

    Radioterapię protonową stosuje się i jest ona refinansowana przez publicznych ubezpieczycieli w Europie i Ameryce Północnej do leczenia guzów mózgu i rdzenia kręgowego, nowotworów u dzieci, a także w lokalizacjach, w których guz nowotworowy jest położony bardzo blisko narządów krytycznych....
  • rozwój regionu

    Inpronko jest projektem o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu zachodniej Polski, kluczowym dla Inicjatywy Polska Zachodnia 2020. Społeczną wartością projektu jest połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności, co stanowi podstawę inteligentnego rozwoju regionu. Potencjał naukowy i kliniczny jednostek zlokalizowanych...